Durabilitat

Fusta PEFC per productes duraders


La fusta és el material principal dels productes Werzalit i a Alemanya s’utilitza una fusta industrial procedent de boscos situats a un ràtio de menys de 100 kilòmetres. A més, els gestors mediambientals de Werzalit controlen que els proveïdors de fusta només treballin amb explotacions forestals amb certificació PEFC.


Internacional i independent

El PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes o Programa per al reconeixement de sistemes de Certificació Forestal) és un organisme no governamental independent d’àmbit públic que actua internacionalment i s’encarrega de l’avaluació i el reconeixement mutu de programes nacionals de certificació forestal.


Normes econòmiques, ecològiques i socials

  • La certificació forestal es considera un èxit si la fusta arriba al consumidor final mitjançant el certificat PEFC i això s’aconsegueix amb la certificació de les empreses fusteres que participen a la cadena del producte.
  • Des de fa anys Werzalit col·labora amb empreses forestals certificades.
  • La finalitat principal del PEFC és documentar i millorar les normes econòmiques, ecològiques i socials de les explotacions forestals sostenibles.

Seguretat per a una manipulació responsable

El certificat PEFC garanteix que els fabricants fomentin l’explotació sostenible dels boscos. En aquesta línia, el certificat en qüestió defineix a Werzalit com un fabricant responsable i compromès amb el medi ambient.