Materials

Els compostos de fusta més atractius


Els materials utilitzats a Werzalit es caracteritzen per la resistència, el respecte pel medi ambient i un aspecte modern.


Durador

Al llarg de la producció, els materials Werzalit són sotmesos a diverses proves de duresa, com són els assajos d’inflament i d’escrostonament de pintura. La metodologia consistent a col·locar els materials a càmeres climàtiques especials per sotmetre-les a diverses variacions climàtiques amb temperatures d’entre -20 ºC i +70 ºC.

Des de fa més de 30 anys, en els camps d’assaig, les façanes de prova s’han sotmès al vent i a la intempèrie. Inclús en els perfils per a façanes Werzalit es comprova la seguretat contra terratrèmols.


El derivat de la fusta Werzalit

L’acreditat derivat de la fusta Werzalit s’usa a:

  • Perfils per a balcons.

  • Perfils per a façanes.

  • Cartel·les de finestres.

  • Taulells de taula.

Les propietats naturals de la fusta i la resistència de les resines de qualitat s’uneixen a través d’un procés de producció patentat. El revestiment es fusiona sense la possibilitat de separació amb el derivat de la fusta d’alta compressió.


El material de polímetre de fusta (WPC) S2

El polímetre de fusta (WPC) S2, amb una estructura de fibres que barreja polímetre tenyit i fibres de fusta, és el material usat per a la fabricació de productes per a terrasses. Estem parlant d’un material construït per Werzalit que reuneix les propietats de la fusta i dels materials sintètics. El S2 presenta una fàcil mecanització de la fusta i es modela fàcilment amb el termoplàstic.


Plaques estratificades

Les plaques de revestiment per a balcons Werzalit, amb l’estructura ideal per a usar-se a balcons i façanes, es compon de diverses bandes de cel·lulosa impregnades amb resina fins a adquirir una placa homogènia.

  • Les bandes centrals presenten una rigidesa que permet la mecanització de productes.

  • La superfície irrompible que s’obté és resultat del paper decoratiu impregnat amb una de les resines més dures (de melamina) i de la capa superposada transparent.