Revestiments per façana

Revestiments de qualitat en tots els costats

Els aspectes crítics d'una façana són la durabilitat, la resistència a la intempèrie i l'estètica. WERZALIT utilitza materials innovadors que donen lloc a façanes boniques, resistents i sense manteniment. Són resistents a la humitat, a la calor, a les influències mecàniques i als insectes.

Paret exterior protegida permanent contra la intempèrie

Quan s'utilitza per cobrir tota la façana, els sistemes de façana WERZALIT ofereixen tots els avantatges d'una façana climàtica anteposada, i amb ventilació posterior. L'espai de ventilació posterior garanteix la circulació permanent de l'aire. La humitat de construcció i del seu ús es condueix cap a l'exterior, protegint a la paret exterior enfront de perjudicis funcionals. A més, gràcies el fet que es poden adaptar sense problemes a materials aïllants de diferent grossor, poden satisfer els màxims requisits d'aïllament tèrmic.

Durant la fabricació els productes Werzalit se sotmeten a proves de duresa extremes.

 
Els avantatges
Opcions de disseny pràcticament il·limitades
Revestiment total o parcial de les façanes amb ventilació
Resistent a la intempèrie i al trencament i estable de forma
Compatible amb els aïllaments tèrmics convencionals
Fàcil de cuidar
Sense manteniment
10 anys de garantia

  

  • Revestiment per a façana
  • Perfils per façanes
  • Revestiment exterior
  • Façana