Perfil per façanes siding

El perfil per a façanes siding es col·loca exclusivament en sentit horitzontal amb el clàssic efecte solapat. Els perfils solapats amb juntes longitudinals prefabricades garanteixen un resultat perfecte sense juntes obertes. Depenent de si s'utilitza com a façana parcial o completa, el sistema siding dotarà a l'edifici d'un aspecte clàssic o modern.

La individualitat en la seva màxima expressió

Els perfils robusts, amb estructura perlada i pintats en més de 32 colors únics, obren les portes a un món replet d'opcions de disseny per a la façana. Les juntes longitudinals solapades prefabricades constitueixen juntes tancades i, al mateix temps, permeten obtenir dissenys nets en la façana. A més de siding 152, com a NOVETAT ara també oferim siding 202. Gràcies a la seva àmplia amplària de cobertura, de 202 mm, proporciona una estabilitat i aïllament especialment bons.

Col·locació eficient i gran rendibilitat

Gràcies a la seva còmoda longitud, de 3,66 m, els perfils per a façanes siding poden ser muntats per 1 única persona. El sistema siding també disposa d'un programa d'accessoris d'alumini anoditzat o amb recobriment de pols d'alta qualitat, complet i pensat fins al més mínim detall, que facilita el muntatge fins a cotes insospitades. En els treballs de desmuntatge, reforma i muntatge, la rendibilitat depèn en gran part de la velocitat i l'eficiència dels treballs realitzats, i siding ho té totalment en compte.

  

  
 Els avantatges: 
Col·locació horitzontal amb el clàssic efecte bufat
32 colors atractius
Resistència permanent a la intempèrie
Sense necessitat de pintar durant molt de temps
Col·locació ràpida i econòmica
Àmplia gamma d'accessoris
Perfils de longitud manejables que poden ser muntats per una  persona
10 anys de garantia